Jeesus – Rabbi

Rabbit olivat hengellisiä johtajia. Sana rabbi on hepreaa ja tarkoittaa ”opettajani”, ”mestarini” ja ” herrani”. Uudessa testamentissa rabbeja kutsutaan useimmiten kirjanoppineiksi/lainopettajiksi tai opettajiksi. Gamaliel, Paavalin opettaja, oli yksi ensimmäisiä suuria rabbeja. Rabbeja arvostettiin, koska he olivat Vanhan testamentin ja juutalaisen lain tuntijoita.

Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. Matt. 7:28–29

Jeesuksen puheissa oli auktoriteetti. Hän otti vallan selittää Jumalan sanaa. Jeesus opetti asioista täysin uudella tavalla. Hän ei myöskään ollut mikään virallinen rabbi. Jeesuksen julistus nousi tavallista rabbiinista opetusta ylemmäksi, hän selitti Mooseksen lakia ja antoi sille myös merkityksiä, joita sille ei aiemmin oltu annettu.

Uudessa testamentissa rabbi-nimitystä käytetään lähes ainoastaan Jeesuksesta. Tällä haluttiin ehkä korostaa sitä, että Jeesus on todellinen rabbi, joka on saanut asemansa Jumalalta.

Juudas kutsui Jeesusta rabbiksi. Juudas oli hyväksynyt Jeesuksen opetuksen ulkoisesti, mutta sisäisesti hän ei ollut sitä ottanut vastaan eikä ymmärtänyt sitä. Juudas on kuva ihmisestä, joka on kovettanut sydämensä Jumalan sanalle. Sellaisesta, joka ulkoisesti näyttää hyvältä, mutta on sisimmässään katkera ja paha.

Markuksen evankeliumissa Pietari kutsuu Jeesusta rabbiksi. Nimitys kuvasti Pietarin hämmennystä ja sitä uskoa mikä hänellä oli Jeesukseen: Jeesus on opettaja, joka osaa auttaa.

Johanneksen evankeliumissa Maria kutsuu Jeesusta nimellä rabbuuni. Sama nimi esiintyy tämän lisäksi vain Mark. 10:51:ssä, jossa nimitystä käyttää sokea mies, joka pyytää Jeesusta parantamaan itsensä. Rabbuuni on rabbia kunnioittavampi nimi. Sekä sokea mies että Magdalan Maria käyttivät tätä nimeä osoittaakseen uskoaan ja luottamustaan Jeesusta kohtaan, jonka he uskoivat olevan luvattu messias.

Jeesus on rabbina opettaja, jolla on auktoriteetti. Hänellä on valta toteuttaa kaikki, mitä hän sanoo. Jeesuksella on tietoa ja viisautta, joka on saatu suoraan Isältä. Jeesus myös jakoi tätä viisautta ihmisille, jotka tulivat häntä kuulemaan, opettamalla heitä. Nykyään Jeesus opettaa omiaan Pyhän Hengen kautta (Joh. 14:26).

Jeesus on rakastava ja armollinen opettaja. Kirjanoppineet saattoivat olla kylmiä ja armottomia. He ylenkatsoivat ja hyljeksivät muita, mutta Jeesus otti vastaan kaikki, jotka vain tahtoivat tulla.

Jeesus on opettaja, joka antaa meille viisautta ja opettaa meitä. Hän neuvoo meitä elämämme valinnoissa ja kasvattaa sanallaan ja armollaan täyteen aikuisuuteen. Jeesus on meidän henkilökohtainen oppaamme ja neuvonantajamme.

Mutta joka minua kuulee, on turvassa, hänen ei tarvitse pelätä mitään pahaa. Sananl. 1:33

Jeesus, Jumalan Viisaus, kutsuu meitä luokseen. Hän on opettajana vastaus kaikkiin elämämme tarpeisiin. Hän suojelee ja varjelee meitä. Hänen kanssaan meidän ei tarvitse pelätä mitään pahaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.