Kategoria: Arvot

Turun metodistiseurakunnan arvot

 • Arvona kristuskeskeisyys

  Jeesus on pelastuksen keskeinen persoona. Hän on ainoa tie pelastukseen. Hän on Jumalan rakkauden ja armon täydellinen ilmentymä. Pidämme tärkeänä oikeaa opetusta Jeesuksesta. Hän on täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala. […]

 • Arvona opetuslapseus

  Uskonelämä on kasvua, jossa tarvitaan myös meidän panostamme. Opetuslapseus tarkoittaa sitä, että pyrimme toimimaan Jeesuksen esikuvan mukaisesti ja seuraamaan häntä elämässämme. Pidämme tärkeänä sitä, että jokainen ihminen voisi kasvaa Kristuksen […]

 • Arvona Pyhän Hengen toiminta

  Pyhä Henki tekee uskomme eläväksi. Hän jakaa kullekin uskovalle lahjoja ja kykyjä toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä sekä elää uskon mukaisesti. Pyhä Henki luo uskovien välisen yhteyden ja on elintärkeä seurakunnan […]

 • Arvona pyhyys

  Uskonelämän lähtökohtana on anteeksiantamus ja armo. Uskovina meidät on kutsuttu olemaan maailman valo. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme myös elämään saamamme kutsumuksen arvon mukaisesti Jumalan antamalla voimalla. Pyhyys on myös […]

 • Arvona raamatullisuus

  Raamattu on Jumalan sanaa ja se on tarkoitettu jokapäiväistä käyttöä varten. Pidämme tärkeänä sitä, että Raamattua luetaan ja myös ymmärretään ja sovelletaan elämään oikein. Se ohjaa meitä elämässämme. Uskomme, että […]

 • Arvona ihmisläheisyys

  Monet seurakuntaamme tulleet ovat kokeneet seurakunnan ilmapiirin hyväksi ja helposti lähestyttäväksi. Pidämme tärkeänä avoimuutta ja jokaisen ihmisen arvostamista riippumatta siitä, keitä he ovat. Uskomme,että Jumalan rakkaus ja läsnäolo luo ilmapiirin, […]